SNO 3:a på Ungdomens 10-mila

  • 6 aug 2022
  • Orientering

image: SNO 3:a på Ungdomens 10-mila

SNO kom 3:a på Ungdomens 10-mila efetr en strålande insats av samtliga i laget.